Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków,
tel.: (012) 633 12 03, 633 72 16, fax: 633 40 67,

e-mail: psych@kom-red-wyd-ptp.com.pl

 
  home