Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
 
"Rehabilitacja Przewlekle Chorych Psychicznie"
pod red. Joanny Meder

Jest to zbiór opracowań przygotowanych zgodnie z duchem nowoczesnego wielokierunkowego i interdyscyplinarnego podejścia do chorego. Zapoznaje czytelników m.in. z systemami wartości i oczekiwaniami chorych psychicznie. Książka zawiera także opisy pracy terapeutycznej z rodzinami pacjentów, stawianej obecnie na równi z pracą lekarza z chorym. W dobie ekonomicznego patrzenia na psychiatrię i postrzegania rehabilitacji jako kosztownej i długotrwałej ma przybliżyć związane z nią zagadnienia oraz przedstawić jej znaczenie dla procesu leczenia przewlekle chorych psychicznie.

wstecz
 
  home