Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
 
"Depresja w chorobie niedokrwiennej serca"
pod redakcją Dominiki Dudek i Andrzeja Zięby

Jest to praca dotycząca obszernych i często spotykanych w praktyce zagadnień z pogranicza psychiatrii i chorób wewnętrznych a ściślej - kardiologii. Omawiane problemy dotyczą dwukierunkowych powiązań choroby niedokrwiennej serca i depresji. Autorzy proponują zarówno spojrzenie z bardziej praktycznej-klinicznej perspektywy psychiatrycznej i kardiologicznej, jak i teoretyczne szczegółowe omówienie patomechanizmów obu zaburzeń.

wstecz
 
  home