Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
 
“Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu”
wybór prac pod red. Jacka Bomby i Barbary Józefik

Zbiór prac pochodzących z I Krakowskiej Konferencji poświęconej Problematyce Zaburzeń Odżywiania 'Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu?', która odbyła się w maju 2002 roku. Zebrane doniesienia dotyczą zaburzeń odżywiania się dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Autorzy prezentują nie tylko najnowsze poglądy na prowadzoną według różnych założeń teoretycznych psychoterapię, lecz także leczenie somatyczne oraz oceny ich skuteczności oparte na danych pochodzących z badań naukowych (EBM).

wstecz
 
  home