Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
 
"Epidemiologia zaburzeń psychicznych"
wybór prac pod red. Andrzeja Kiejny i Joanny Rymaszewskiej

Omawiana pozycja jest przeglądem najnowszych badań epidemiologicznych w zakresie zaburzeń psychicznych jakie przeprowadzono na terenie Polski. Obejmuje zarówno badania grup diagnostycznych (np. schizofrenii, zaburzeń afektywnych czy nerwicowych) jak i opisy występowania zaburzeń psychicznych w określonym czasie albo miejscu (na terenie miast) lub w grupie osób np. uzależnionych albo młodzieży. Opracowanie zawiera także przegląd narzędzi i metod stosowanych w badaniach epidemiologicznych prowadzonych w psychiatrii oraz krytyczne odniesienia autorów do obowiązujących klasyfikacji DSM-IV i ICD-10. Praca zawiera interesujące również dla neurologów doniesienia z zakresu epidemiologii zaburzeń funkcji poznawczych i zespołów otępiennych.

wstecz
 
  home