Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
"Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej"
Jerzy W. Aleksandrowicz, Jerzy A. Sobański

Omawiana pozycja jest pierwszą w Polsce monografią zajmującą się badaniami nad skutecznością psychoterapii. Zawiera omówienie powiązanych badań empirycznych oraz krytyczne odniesienia autorów. Praca opisuje także, interesujące dla osób zajmujących się psychoterapią na co dzień, założenia podejścia psychodynamicznego, poznawczego i integracyjno-eklektycznego. Dotyczy terapii zaburzeń nerwicowych przebiegających z różną częstością w grupach, indywidualnie oraz w oddziałach dziennych.

wstecz
 
  home