Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
"Pacjenci z podwójną diagnozą - problemy diagnostyczne i terapeutyczne"
Joanna Meder

Pozycja niniejsza dotyczy zagadnienia rosnącej grupy pacjentów jednocześnie cierpiących na zaburzenia psychotyczne i uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Z uwagi na trudności leczenia tej populacji, gorsze rokowanie i częste powikłania, książka pod red. J.Meder wychodzi pod tym względem naprzeciw pilnym potrzebom lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

wstecz
 
  home