Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
“Psychiatria Konsultacyjna, Psychiatria Liaison”
pod red. Stefana Ledera i Celiny Brykczyńskiej

Psychiatria konsultacyjna wymaga ścisłej współpracy psychiatrów z lekarzami innych specjalności, bowiem u chorych somatycznie często występują zaburzenia psychiczne. Współpraca ta powinna wykraczać poza samo badanie konsultacyjne, obejmując również kształtowanie całościowego podejścia do pacjenta i uwzględnianie wpływów psychospołecznych, zarówno w etiologii jak i terapii zaburzeń.

wstecz
 
  home