Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
“Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy”
pod red. Jacka Wciórki

Książka przedstawia wyniki badań nad postawami chorych wobec doświadczanej przez nich choroby schizofrenicznej. Porównano też postawy samych chorych z postawami, jakie w stosunku do tego ich doświadczenia przyjmują osoby stanowiące dla nich najbliższe otoczenie społeczne. Wnioski podkreślają różnorodność postaw oraz względną stabilność ich składników – emocjonalnego i behawioralnego. Różnorodność postaw pacjentów może być ważną wskazówką w pracy terapeutycznej.

wstecz
 
  home