Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

 
"Schizofrenia – różne konteksty, różne terapie"
pod red. Jacka Bomby

Dotychczasowe doświadczenia dotyczące pierwszej generacji leków przeciwpsychotycznych,dezinstytucjonalizacji oraz leczenia lekami atypowymi skłaniają do skupienia uwagi również na innych metodach terapii. Doskonalenie psychoterapii osób z zaburzeniami schizofrenicznymi, organizowania ich opieki w środowisku, umiejętności wsparcia w ich wysiłkach zbudowania sieci społecznych jest przedmiotem tworzących niniejszy zbiór opracowań. Ich autorzy podkreślają znaczenie kontekstów teoretycznych, kulturowych, środowiskowych, rodzinnych, oraz nowych odkryć, które powinny kształtować proporcje między poszczególnymi podejściami w zintegrowanym kompleksowym postępowaniu leczniczym.

wstecz
 
  home