Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

Biblioteka Psychiatrii Polskiej

"Leczenie farmakologiczne schizofrenii. Czynniki biologiczne oraz subiektywne" 20 zł

"Zaburzenia snu"
nakład wyczerpany

20 zł

"Terapia poznawcza dla par małżeńskich"
nakład wyczerpany

20 zł
"Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej" 20 zł

"Psychiatria i Etyka"
nakład wyczerpany

10 zł
"Psychiatria Konsultacyjna, Psychiatria Liaison" 12 zł
"Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesiecioletniej katamnezy" 15 zł
"Schizofrenia- różne konteksty, różne terapie" 20 zł
"Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie".Tom 2 25 zł
"Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie".Tom 3 30 zł
"Zaburzenia Psychiczne Dzieci i Młodzieży - wybrane zagadnienia" 25 zł
"Rehabilitacja Przewlekle Chorych Psychicznie" 20 zł
"Psychoonkologia" 25 zł
"Psychoterapia, Psychiatria Społeczna- wybrane zagadnienia" 25 zł

"Depresja w chorobie niedokrwiennej serca"
nakład wyczerpany

15 zł
"Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych" 25 zł
"Problemy zdrowia psychicznego kobiet" 25 zł
"Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu" 25 zł
"Epidemiologia zaburzeń psychicznych" 30 zł
"Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej" 30 zł
"Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych" 30 zł
"Pacjenci z podwójną diagnozą- problemy diagnostyczne i terapeutyczne" 35 zł
"Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych" 30 zł
"Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki". Tom 2 35 zł
"Schizofrenia. Psychologia i psychopatologia (wybrane zagadnienia psychologii w schizofrenii)" 35 zł
"Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego" 35 zł

*cena promocyjna - wyłącznie dla prenumeratorów czasopism PT

Zamówienia dotyczące pozycji książkowych realizowane są na zasadach określonych dla prenumerat czasopism. Jeżeli pragną Państwo otrzymać książkę za zaliczeniem pocztowym, zamówienie prosimy kierować na adres Komitetu lub wypełnić powyższe zamówienie. Książki prześlemy drogą pocztową.

 
  home