Rozmiar: 1098 bajtów Rozmiar: 1426 bajtów
 
Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Psychiatria Polska
 O Redakcji
 Prenumerata
 Regulamin
ogłaszania prac
Psychoterapia
Archives of Psychiatry
and Psychotherapy
Psychiatria i Psychoterapia
 

Recommended

Psychiatria Polska

dwumiesięcznik (6 zeszytów w roku)
Cena prenumeraty rocznik 2006 - 80 zł
Cena pojedynczego zeszytu rocznik 2005- 25 zł

UWAGA
W roku 2006 ulegają zmianie zasady dystrybucji Psychiatrii Polskiej. Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wszyscy członkowie PTP będą otrzymywali Psychiatrię Polską w ramach opłaconej składki członkowskiej. Po uzyskaniu Państwa adresów (i potwierdzeniu opłacenia składki przez Zarząd Oddziału) Psychiatria Polska będzie dostarczana pocztą. W jesieni 2005 otrzymali Państwo formularz danych osobowych i adresowych, z prośbą o przekazanie ich do Zarządu swojego Oddziału. Wpłacanie prenumerat indywidualnych dotyczy tylko osób nie zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Zeszyt 1/2006 trafi do Państwa poprzez Zarządy Oddziałów PTP. Kolejne, będą przesyłane bezpośrednio na wskazany adres, po otrzymaniu przez dział kolportażu niezbędnych informacji.

Psychoterapia

kwartalnik (4 zeszyty w roku)
Cena prenumeraty rocznik 2006 - 55* zł
Cena pojedynczego zeszytu rocznik 2005 - 20 zł

* 40 zł dla członków SNP PTP

Archives of Psychiatry and Psychotherapy

(4 issues)
Poland - individuals 80 zł, institutions 120 zł,
EU and N.America - individuals 40 EUR/USD, institutions 100 EUR/USD
Other countries - individuals 40 EUR/USD, institutions 100 EUR/USD

Zeszyty przesłane są pocztą na wskazany adres bez dodatkowych opłat.

Prenumeratę czasopism KRW można opłacić przekazem na konto bankowe KRW PTP, używając oryginalnych blankietów publikowanych w bieżących numerach “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” ( na końcu zeszytów). W celu opłacenia prenumeraty można także wykorzystać blankiety wpłat, dostępne w każdej placówce pocztowej. Dział kolportażu przyjmuje również wpłaty w formie przelewów na rachunek bankowy wydawnictwa.Prenumerata czasopism - roczniki 2004-2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 i 1995

Zamówienie prenumeraty całorocznej to oszczędność do 30% ceny pojedynczego zeszytu.

Psychiatria Polska

Rocznik

Prenumerata całoroczna
(6 zeszytów)

Pojedynczy zeszyt

2004-2001*

60 zł**

20 zł

2000

50 zł

15 zł

1999

42 zł

10 zł

1998

42 zł

10 zł

1997

36 zł

8 zł

1996

20 zł

5 zł

1995

17,50 zł

4 zł

* cena identyczna dla każdego rocznika z podanego zakresu

** 40 zł dla członków PTP

Uwaga! Wyczerpany nakład zeszytów: “Psychiatria Polska” Nr 1/95.

  

Psychoterapia

Rocznik

Prenumerata całoroczna
(4 zeszyty)

Pojedynczy zeszyt

2004-2001*

40 zł

15 zł

2000

35 zł

10 zł

1999

30 zł

8 zł

1998

30 zł

8 zł

1997

nakład wyczerpany

1996

10 zł

5 zł

1995

nakład wyczerpany

* cena identyczna dla każdego rocznika z podanego zakresu

Uwaga! Wyczerpany nakład zeszytów: “Psychoterapia” Nr 1/95, 2/96 i 4/96.

Zamówienia zeszytów archiwalnych można opłacić przekazem na konto bankowe KRW PTP, używając oryginalnych blankietów publikowanych w bieżących numerach “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” na końcu zeszytu lub poleceniem przelewu na rachunek bankowy wydawnictwa. Na odwrocie blankietu wpłaty pocztowej prosimy o wyraĽne oznaczenie zamawianych zeszytów (określenie rodzaju i ilości zamawianych egzemplarzy).

  
 
  home